Sprememba javnega poziva 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Objavljeno 2.4.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Konec decembra je Eko sklad objavil (Ur. l. RS) Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih, ki je bil februarja spremenjen oziroma dopolnjen (Ur. l. RS) .

Sprememba javnega poziva prinaša naslednje novosti:

1.    Jasnejšo opredelitev namembnosti naložb in sicer, morajo biti sofinancirane naložbe namenjene za uporabo zaposlenih ali javno izposojo oziroma uporabo.

2.    Razlago termina javna izposoja, ki se izkazuje s koncesijsko pogodbo oz. javno zasebnim partnerstvom.

3.    Dopolnjeno definicijo upravičenih oseb, iz katere je sedaj jasno razvidno, da do spodbud po tem javnem pozivu niso upravičene lokalne skupnosti in pravne osebe javnega prava.

4.    Opredelitev, da se zahteva po izvedbi naložbe na nepremičnini, ki je v (so)lasti oz. uporabi upravičenih oseb ter posledičnem soglasju morebitnih drugih (so)lastnikov nanaša na vse ukrepe razen mobilnostnih načrtov in koles, kjer to ni smiselno.

5.    Dodatno zahtevo, da morajo biti predmeti sofinanciranja pri vseh ukrepih (razen pri mobilnostnih načrtih, ki se ne vpisujejo med osnovna sredstva), obvezno v lasti upravičene osebe, kar mora biti razvidno iz poslovnih knjig.

6.    Obrazložitev, da je odplačilna doba kredita odvisna od posameznega ukrepa (do 15 let) ter da je pri kreditu ukinjen moratorij na odplačilo glavnice.


Javni poziv z vključenimi spremembami in dopolnitvami si lahko preberete v spodnji prilogi.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv s sledljivimi spremembami

Odpri Prenesi 283kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti