Spodbude Eko sklada tudi za tovorna vozila in avtobuse za nakup pnevmatik višjega energijskega razreda

Objavljeno 22.11.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Namen javnega poziva je spodbuditi uporabo varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter tako prispevati k učinkovitejši rabi energije in s tem  zmanjšanju emisij CO2, ter večji  varnosti in  gospodarnosti tovornih vozil. Z uporabo tovrstnih pnevmatik je po ocenah poraba goriva nižja za okoli 6 %.

Nepovratne finančne spodbude bodo lahko dodeljene za pnevmatike za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t, priklopna vozila ter avtobuse.

Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala 35 EUR za posamezno pnevmatiko, ki bo kupljena in nameščena od vključno 1. 1. 2019 dalje do porabe sredstev. Omejeno bo tudi število pnevmatik, ki se lahko namestijo na posamezno tovorno vozilo in avtobuse. Spodbuda bo dodeljena po pravilih pomoči »de minimis«.

Pogoj za pridobitev nepovratne finančne spodbude bo veljavna licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga za registrirane dejavnosti v cestnem, tovornem in potniškem prometu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 40 in 01 241 48 65 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti