Obvestilo o zaključku Javnega poziva 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije za podjetja

Objavljeno 28.5.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Javni poziv 82FS-PO20 za dodeljevanje finančnih spodbud za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za podjetja in lokalne skupnosti je zaradi porabe sredstev z današnjo objavo v Ur. l. RS 86/2021 zaprt.

Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za podjetja so za leto 2021 predvidena tudi iz Sklada za podnebne spremembe, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Eko sklad bo nov javni poziv za spodbude za te namene objavil takoj, ko bodo sredstva na voljo, predvidoma v novembru.

Za vse informacije v zvezi s predvidenimi sredstvi iz Sklada za podnebne spremembe je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Informacije o objavljenih javnih pozivih pa so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti