Obvestilo o prenehanju veljavnosti Odlokov o načrtu za kakovost zraka

Objavljeno 6.1.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

OBVESTILO O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKOV O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, AGLOMERACIJE MARIBOR, MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA IN ZASAVJA

V Uradnem listu RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021 je bil objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, ki določa, da z dnem 1. 3. 2022 prenehajo veljati naslednji odloki:

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana;

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor;

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota in

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja.

Postopki za dodelitev spodbud, začeti v skladu z odloki o načrtu za kakovost zraka iz prejšnjega odstavka, ki na dan 1. 3. 2022 še niso končani, se končajo v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.

V praksi navedeno pomeni, da bodo vloge, ki so oz. bodo vložene do vključno 28. 2. 2022 ter o njih na dan 1. 3. 2022 še ne bo odločeno (ne bo izdana odločba), obravnavane kot do sedaj – tj. na podlagi zgoraj navedenih odlokov, ki bodo sicer prenehali veljati.

Za vloge, ki pa bodo oddane priporočeno na pošto ali prispele na Eko sklad, j.s. (v primeru, da je vloga poslana Eko skladu, j.s. po navadni pošti ali osebno oddana) od vključno 1. 3. 2022 dalje, pa bo veljalo zlasti, da:

1.    na območjih Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor, Mestne občine Murska Sobota in Zasavja ne bo več omejitev glede dodelitve spodbude za vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso, kjer je določen prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje/plin). Sprememba se nanaša tako na nepovratno finančno spodbudo kot na kredit.

2.    na območju Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor, Mestne občine Murska Sobota in Zasavja ne bo več mogoče dodeliti spodbude za vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti