Napovedujemo nove finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Objavljeno 20.6.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Javni poziv 106FS-PO23 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte bo objavljen predvidoma v avgustu 2023.

Pravica do nepovratne finančne spodbude bo dodeljena le za novo naložbo, ki bo v celoti izvedena od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičene osebe:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Ukrepi, za katere bo lahko dodeljena nepovratna finančna spodbuda, so:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

 stavbe,

H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

I- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

L- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

M- uvedba sistema upravljanja z energijo,

N- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Več informacij

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti