Na Eko skladu prenovljene spodbude za podjetja in občine

Objavljeno 10.7.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 21. 6. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud pravnim osebam za naložbe v učinkovito rabo energije ter občinam za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Eko sklad tako nadaljuje s kombiniranimi finančnimi spodbudami za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za pravne osebe, ki so v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20 % vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano 0 % obrestno mero.

Po novem bodo poleg podjetij, zadrug, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti, do spodbud upravičena tudi društva in vse druge pravne osebe vpisane v poslovni register (npr. tudi verske skupnosti). Bistvena sprememba je tudi ta, da ni več potrebna investicijska dokumentacija, kar bo poenostavilo pripravo vloge. Po novem je do spodbude upravičena tudi naložba v plinski kondenzacijski kotel za centralno ogrevanje, vendar le na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Spodbude za naložbe občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena se v okviru novega javnega poziva spreminjajo v segmentu opredelitve lesene gradnje, kjer je po novem vgradnja lesenega stavbnega pohištva obvezna. Druga bistvena novost je zahteva za omejitev rabe energije tudi za pohlajevanje. Višine spodbud ostajajo nespremenjene glede na prejšnji javni poziv.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si. 

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti