Eko sklad z novim javnim pozivom nadaljuje kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb

Objavljeno 11.12.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Eko sklad z novim javnim pozivom nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Nameni okoljskih naložb za katere je mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, in sicer za namen učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ter naložbe, katerih prevladujoči okoljski učinek je zmanjševanje drugih emisij v zrak, kot so prašni delci, NOx, in drugih specifičnih onesnaževal, ukrepi trajnostne mobilnosti, naložbe v varstvo voda in naložbe v ravnanje z odpadki.

Nov javni poziv omogoča pridobitev kredita tudi za postavitev, rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov. S tem bo  Eko sklad podjetnikom omogočil, da bodo lahko v eno vlogo za dodelitev kredita združili postavitev sončne elektrarne in toplotne črpalke (prej v dveh ločenih pozivih).

Z novim javnim pozivom se zaradi zaključka prehodnega obdobja uvajanja novega načina podajanja vrednosti emisij za nova vozila, prvič registrirana po 1. 1. 2021 doda zgornja emisijska vrednost CO2 104 g/km po WLTP, saj bo z novim letom vrednost emisij v dokumentih za nova vozila navedena le še po metodi WLTP. To pomeni, da so do kredita upravičena:

 • nova vozila, registrirana po 1. 1. 2021, katerih izpusti CO2 so nižji od 104 g/km (izmerjeno po metodi WLTP) in
 • nova in rabljena vozila, registrirana do 31. 12. 2020, katerih izpusti CO2 so nižji od 85 g/km (izmerjeno po metodi NEDC).

Nov javni poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ostaja 2 milijona EUR, najnižji pa 25.000 EUR, najdaljša odplačilna doba 15 let. Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča tudi pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti