Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem spodbud za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za podjetja

Objavljeno 2.10.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Eko sklad tako nadaljuje s kombiniranimi finančnimi spodbudami za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za pravne osebe, ki so v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20 % vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano 0 % obrestno mero.

Nameni okoljskih naložb za katere je mogoče pridobiti spodbudo Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih. Novost aktualnega javnega poziva je, da sta pri ukrepu energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu dodani omejitvi, in sicer višina nepovratnih sredstev znaša max. 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, ter vračilna doba naložbe, ki mora biti krajša od 12 let.

Odplačilna doba kredita ostaja enaka, in sicer največ 15 let oziroma manj, v kolikor je doba vračila naložbe krajša, rok za zaključek naložbe pa je 2 leti. Tudi predlagana obrestna mera ostaja enaka, trimesečni EURIBOR + 0 %, najnižji znesek odobrenega kredita pa je 25.000 EUR.

Bistvene spremembe javnega poziva v primerjavi s predhodno objavljenim javnim pozivom so še:

 • lokalne skupnosti niso upravičene do spodbude za naložbe v ukrep gradnje skoraj nič energijske stavbe;
 • samostojni podjetniki so upravičene osebe le za naložbe v poslovne stavbe (za stanovanjski del lahko kandidirajo na javnem pozivu 74SUB).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti