Zasebnemu sektorju nudimo finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratna sredstva za električna vozila, obnovo stanovanj ter energetske preglede.


Nameni za pravne osebe, ki jih sofinancira Eko sklad