Domov > NVO > Novice >

JAVNI POZIV 101SUB-EVPO22 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Objavljeno 10.6.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je 10. junija 2022 v Uradnem listu RS št. 81/2022 in na spletni strani objavil dva nova javna poziva za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam.

Javni poziv Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 101SUB-EVPO22 je namenjen določenim pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet.

Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije.

Upravičene do spodbud so pravne osebe javnega prava, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna; nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in pravne osebe zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV. Ta pravica je za vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti