Domov > NVO > Novice >

Aktivnosti vsebinske mreže Mreža za prostor

Objavljeno 28.9.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za področje urejanja prostora, Mreža za prostor, je Izdelala je študija virov, ki predstavljajo koristi zelenih površin in rastlin za prilagajanje mest in drugih krajev na podnebne spremembe. Njen namen je prispevati k bolj celovitemu razumevanju pomena zelenih površin in ozelenjevanja mest in drugih naselij za prilagajanje na podnebne spremembe in s tem k bolj zavzetemu strokovnemu varstvu in razvoju mestnih zelenih površin in ozelenjevanju slovenskih mest in naselij v vseh fazah urejanja, od strateškega prostorskega in urbanističnega načrtovanja do projektiranja, gradnje, rabe in vzdrževanja.

Študija je dostopna na spletni strani: Koristi zelenih površin – študija virov – Mreža za prostor (mrezaprostor.si) .

Ostale zanimive novice delovanja mreže:
- Članice izbrale letošnje Podnebne akcije
- Priporočila za varstvo javnih interesov pri urejanju javnih in drugih zelenih površin za NVO in civilno družbo

Podnebni program mreže Mreža za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti