Nakup vozil za prevoz potnikov

Vse spodbude za vašo naložbo:

70SUB-PP19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Nova vozila namenjena prevozu potnikov

Višina spodbude
Do 80% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred nakupom vozila