Nakup vozil za prevoz potnikov

Vse spodbude za vašo naložbo:

88SUB-PPŠ21

Subvencija

Subvencija za
samostojne naložbe

Višina spodbude
do 80 % priznanih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 350.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij CO2 in ne več kot 500.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na vodik brez emisij CO2

Rok za oddajo vloge
nakup vozila s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na javni poziv

66PO21

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + 1,3 %

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let