Nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev

Objavljeno 25.5.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter
Vizual Za Novico Busi

Nov javni poziv namenja občinam 30.000.000 EUR nepovratnih sredstev za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Tako kot na podlagi predhodnega javnega poziva, ki je bil zaključen v začetku avgusta lani, ostajajo predmet spodbude nova vozila, ki bodo s strani občine kupljena in prvič po proizvodnji registrirana na njeno ime po oddaji vloge na nov javni poziv, in sicer:

 • na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu ali
 • na vodik brez emisij CO2 na izpustu.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil kategorij:

 • M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. kombi),
 • M2,
 • M3, in/ali
 • drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. minibus),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega prometa ali šolskih prevozih nadomestila obstoječa vozila, namenjena javnemu prometu za prevoz potnikov in njihove prtljage ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO III in nižje.

 Za razliko od prejšnjega javnega poziva so v novem javnem pozivu spremembe sledeče:

 1. Cestni turistični vlak ni predmet spodbude.
 2. Nizkopodni mestni avtobusi morajo vsebovati klančino (rampo) za invalidske in otroške vozičke ter mehanizem za njihovo pritrditev, da je potnikom z zmanjšano zmožnostjo gibanja, uporabnikom invalidskega vozička in potnikom z otroškim vozičkom omogočen varen vstop, vožnja in izstop iz avtobusa.
 3. Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo kategorije M1 znaša do 80 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 70.000 EUR.

 Ostali pogoji novega javnega poziva v primerjavi s predhodnim javnim pozivom ostajajo nespremenjeni.  

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti