Gradnja skoraj ničenergijskih stavb

Vse spodbude za vašo naložbo:

90SUB-sNESLS21

Subvencija

61ONS17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 85 % stroškov naložbe oz. največ 3 mio EUR

Rok za oddajo
Pred pričetkom del