JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

Objavljeno 25.2.2022

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 26/2022, 56/2022


Obvestilo

Z objavo v Uradnem listu RS št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022 je rok za oddajo vlog podaljšan do 31. 10. 2022.Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča. 

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE LIFE17 IPC/SI/000007 je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Spremembe glede na predhodni pilotni razpis, ki je bil objavljen avgusta 2021 in zaključen konec decembra 2021:

 • Tehnični pogoji: še vedno je zahtevana celovita prenova, v skladu s projektom Life Care4Climate. Vendar bodo ob tem etažni lastniki imeli več fleksibilnosti pri izbiri načina izvedbe celovite prenove oz. pri naboru zahtevanih ukrepov. Na predhodnem razpisu je bila obvezna izvedba toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe in optimizacije sistema ogrevanja. Sedaj bodo etažni lastniki ob toplotni izolaciji fasade, ki je še vedno obvezna, ostale ukrepe lahko izbrali sami. Še vedno je obvezna izvedba najmanj treh ukrepov. Energijski razred stavbe po izvedeni prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s PURES.
 • Merila: manjše spremembe so pri točkovanju oziroma merilih. Celovitejše prenove bodo še vedno bolje ocenjene, s čimer se bo vlagatelje usmerjalo v izvedbo čim več ukrepov. Določeno pa je minimalno število točk, ki jih je treba zbrati z naborom ukrepov. Vloge se bodo ocenjevale na podlagi naslednjih meril: obseg in zahtevnost celovite prenove (do 49 točk, minimalno potrebno št. točk 15); statična sanacija (do 30 točk); dozidave (prizidave) in/ali nadzidave (do 15 točk).


PDF dokument

PDF dokument Javni razpis

Odpri Prenesi 509kb
PDF dokument

PDF dokument Tehnični pogoji

Odpri Prenesi 336kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 813kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam lastnikov

Prenesi 73kb
Excel preglednica

Excel preglednica Finančni podatki o naložbi

Prenesi 138kb
PDF dokument

PDF dokument Vzorec kreditne pogodbe

Odpri Prenesi 305kb
Excel preglednica

Excel preglednica Klimatski podatki za izračun PHPP

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument Označba vloge

Odpri Prenesi 209kb
PDF dokument

PDF dokument Odgovori na pogosta vprašanja (FAQ)

Odpri Prenesi 194kb
PDF dokument

PDF dokument Koraki za vlagatelje

Odpri Prenesi 143kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti