JAVNI POZIV 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

Objavljeno 17.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Vabimo vas k IZPOLNITVI E-VLOGE za pridobitev nepovratne finančne spodbude na javnem pozivu 93SUB-SO21 na spletni strani Eko sklada, j.s. (uporabniški račun si nastavite na povezavi https://www.ekosklad.si/login).

Ker je na tak način obdelava dokumentov lažja in učinkovitejša, bodo tako izpolnjene vloge lahko obdelane hitreje in upravičenci do spodbud boste hitreje prejeli sredstva na svoj račun.

Vloga, ki jo tako izpolnite, s tem še ni oddana. Sledite navodilom za oddajo vloge. Izpolnjeno vlogo morate prenesti na svoj računalnik in jo natisniti ter skupaj s prilogami poslati na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, skladno z določbami javnega poziva.

Foto Spletno Izpolnjevanje Vloge

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, pri čemer večstanovanjska stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno - stanovanjsko, stanovanjsko - poslovno in poslovno stavbo. Nova naložba je naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki ob oddaji vloge še ni bila zaključena, ali naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki bo začela obratovati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona. Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 2 električno energijo iz obnovljivih virov energije.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv 93SUB-SO21

Odpri Prenesi 270kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga skupnostna samooskrba 93SUB-SO21

Odpri Prenesi 287kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec Soglasje in pooblastilo 93SUB-SO21

Odpri Prenesi 197kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Seznam odjemalcev 93SUB-SO21

Prenesi 16kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec De minimis 93SUB-SO21

Odpri Prenesi 119kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti