JAVNI POZIV 88SUB-PPŠ21 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev

Objavljeno 17.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 196/2021 in 108/2022.


Obvestilo

JAVNI POZIV 88SUB-PPŠ21 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev je z objavo v Uradnem listu RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022, ZAPRT.
PDF dokument

PDF dokument Javni poziv 88SUB-PPŠ21

Odpri Prenesi 249kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga 88SUB-PPŠ21

Odpri Prenesi 344kb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Namen javnega poziva je z nakupom novih vozil širiti oziroma vzpostaviti nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev. Poleg tega je namen s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja.

Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na javni poziv.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:

-     nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;

-     nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.

 Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:

-     M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika  (npr. kombi),

-     M2,

-     M3, in/ali

-     vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega  potniškega prometa ali šolskih prevozih nova vozila nadomestila obstoječa vozila namenjena javnemu ali medkrajevnemu potniškemu prometu ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO IV in nižje ali bodo namenjena za prevoz potnikov in njihove prtljage.

 Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV, 75/17 – ZMV-1 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17, 92/20 – ZPrCP-E in nasl.). Morebitna nadgradnja vozil mora biti namenjena javnemu prevozu potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let). 


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti