Javni poziv 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Objavljeno 26.8.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 39/19, 54/20 in 75/20.


Obvestilo

Spodbude za naložbe občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena se v okviru novega javnega poziva spreminjajo v segmentu opredelitve lesene gradnje, kjer je po novem vgradnja lesenega stavbnega pohištva obvezna.Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude). Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo objektov, opredeljeno v skladu s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov:

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;

12620 Muzeji, arhivi in knjižnice;

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;

12650 Stavbe za šport.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 613kb
Excel preglednica

Excel preglednica Klimatski podatki

Prenesi 16kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti