Nove spodbude za sončne elektrarne

Objavljeno 28.10.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Vlada RS je sprejela spremembo Odloka o porabi sredstev Podnebnega sklada, skladno s katero bo na voljo dodatnih 10 mio EUR za spodbude za sončne elektrarne za samooskrbo, ki jih bo dodeljeval Eko sklad, j.s.

Eko sklad, j.s. bo objavil javni poziv iz navedenih sredstev predvidoma konec letošnjega leta in sicer bodo nepovratne finančne spodbude namenjene naložbam namestitve naprav za izrabo sončne energije za samooskrbo, pri čemer bodo imele prednost naprave z vgradnjo hranilnikov oziroma baterij. Objava javnega poziva je predvidena konec letošnjega leta, takrat bodo znani tudi točni pogoji javnega poziva, tj. za kakšne sončne elektrarne, kdo bo upravičenec, višina spodbude idr. Javni poziv bo posredovan javnosti z objavo v Uradnem listu RS. Tako bo zagotovljeno, da se vsi zainteresirani z vsemi relevantnimi informacijami seznanijo istočasno.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti