Javni razpis za delovno mesto PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž

Objavljeno 19.6.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: ZASTOPANJE EKO SKLADA IN NADOMEŠČANJE DIREKTORJA PO PISNEM

POOBLASTILU ODLOČANJE V OKVIRU POOBLASTIL S PODROČJA DELA SLUŽBE PRIPRAVA PREDLOGOV

IN SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH REŠITEV TER IZVAJANJE RAZVOJNIH IN

POSPEŠEVALNIH NALOG OZIROMA DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU DELOVANJA EKO

SKLADA OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SLUŽBE VODENJE

NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA SLUŽBE VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH

UPRAVNIH POSTOPKOV IN SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU

VODJE IN DIREKTORJA EKO SKLADA. DELOVNO MESTO VSEBINSKO POKRIVA RAZLIČNA PRAVNA

PODROČJA, ZLASTI STVARNO, ZEMLJIŠKOKNJIŽNO, POGODBENO PRAVO TER JAVNO PRAVO. DELO NA

ZADEVNEM DELOVNEM MESTU OBSEGA POMOČ PRI ZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH VPRAŠANJIH

OBDELOVALCEV VLOG (PREGLEDI LEGALNOSTI NEPREMIČNIN, LASTNIŠTVA, KULTURNE DEDIŠČINE IDR.),

PRAVNO PRAVILNEM POSLOVANJU JAVNEGA SKLADA, KOT TUDI DELO Z IJZ, PRIPRAVO INTERNIH

AKTOV, POGODB TER PISANJE SODNIH IN DRUGIH VLOG PRED ORGANI RS IN (NEOBVEZNO TER ODVISNO

OD IZKUŠENJ IN ŽELJ KANDIDATA) ZASTOPANJE PRED CIVILNIMI TER UPRAVNIMI SODIŠČI.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0421

Pravo

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 7 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: STROKOVNI IZPIT IZ

UPRAVNEGA POSTOPKA, PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z DELOVNIMI IZKUŠNJAMI NA PODROČJU

UPRAVNEGA IN CIVILNEGA PRAVA TER Z OPRAVLJENIM PDI, ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA:

STROKOVNOST, ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, DOBRE SPOSOBNOSTI USTNEGA IN

PISNEGA IZRAŽANJA, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST, ODGOVORNOST,

SAMOSTOJNOST IN SAMOINICIATIVNOST. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM

MESTU PODSEKRETARJA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 43 (BRUTO PLAČA JE

2.389,72 EUR). KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PRIJAVO NA OBRAZCU VLOGA ZA ZAPOSLITEV, DOSTOPNEM

NA POVEZAVI: https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-podsekretareko-

sklada-v-sluzbi-za-pravne-zadeve-m, TER DOKAZILO O IZOBRAZBI. PRIJAVA SE POŠLJE PO

ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV: zaposlitev@ekosklad.si, S PRIPISOM V ZADEVI SPOROČILA: Prijava na

prosto delovno mesto Podsekretar Eko sklada, številka: VII/2023. NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V

IZBIRNI POSTOPEK.

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: LIDIJA BRATOVIĆ, 01 241 48 38, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: LIDIJA BRATOVIĆ, 01 241 48 38, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 2.389,72 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 19.6.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 19.6.2023

Rok za prijavo kandidatov: 3.7.2023

Word dokument

Word dokument Vloga-za-zaposlitev.docx

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti