Vsebinske mreže nevladnih organizacij: Subvencija

Javni poziv Subvencija NVO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja projekta

Veljavnost poziva 28. februar 2020

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Financiranje dogodkov in projektov

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Razpis je namenjen sofinanciranju štiriletnih podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih: varstvo okolja in urejanje prostora.

Specifični cilji razpisa so:

  1. Okrepiti strokovno usposobljenost vsebinske mreže za reševanje podnebnih izzivov.
  2. Okrepiti zagovorniško usposobljenost vsebinske mreže in njenih članic pri oblikovanju in izvajanju sektorskih politik, ki so povezane s podnebnimi cilji.
  3. Okrepiti medsektorsko povezovanje, mreženje in sodelovanje za razvoj novih rešitev v okviru blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
  4. Okrepitev delovanja vsebinske mreže in povezovanja NVO-jev iz različnih vsebinskih področij za izzive podnebnih sprememb.
  5. Okrepiti delovanje vsebinske mreže in njenih članic na področju ozaveščanja, izobraževanja, informiranja in svetovanja na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija, ki bo nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanja prostora, ki mora imeti za vsebinsko področje, na katerega se prijavlja, priznan status delovanja v javnem interesu. Vsebinska mreža mora združevati vsaj dvajset (20) članic nevladnih organizacij. Od teh dvajsetih članic, morajo imeti še vsaj 3 članice, poleg prijavitelja, status delovanja v javnem interesu na istem področju kot prijavitelj.

PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis-NVO19_vsebinske-mreže.pdf

Odpri Prenesi 568kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Razpisna-dokumentacija-NVO19_vsebinske-mreže.pdf

Odpri Prenesi 888kb
Word dokument

Word dokument 3_Priloga-1_Obrazec-Prijavnica_NVO19.docx

Prenesi 90kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_Priloga-2_Finančni_načrt_NVO19.xlsx

Prenesi 70kb
PDF dokument

PDF dokument 5_Priloga-3_Seznam-potrebnih-prilog-prijavitelja-k-vlogi.pdf

Odpri Prenesi 167kb
Word dokument

Word dokument 6_Priloga-4_Označba_vloge_NVO19.docx

Prenesi 46kb
PDF dokument

PDF dokument 7_Priloga-5_Informativni-kontrolni-seznam-dokumentov.pdf

Odpri Prenesi 158kb
PDF dokument

PDF dokument faq_nvo19_17.2.2020.pdf

Odpri Prenesi 451kb