Prihranek in zmanjšanje izgub pitne vode

Vse spodbude za vašo naložbo:

64PO20

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + 1,3 %

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let