Prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija

Vse spodbude za vašo naložbo:

82FS-PO20

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Centralno ali lokalno prezračevanje

Višina spodbude
Do 20% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred zaključkom izvajanja del

82FS-PO20

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred zaključkom izvajanja del

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
PZI

Višina subvencije
30 % stroškov

Rok za oddajo
Pred pričetkom del