Postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni način

Vse spodbude za vašo naložbo:

56PO16

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
1,3 + trimesečni EURIBOR

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let