Izobraževanje za izvajalce naložb V letu 2019 Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom. Zaradi poenostavitve postopkov smo v okviru novega javnega poziva 74SUB-OB19 pripravili kar nekaj sprememb, ki bi vam jih kot potencialnemu izvajalcu naložb, želeli predstaviti.

Naprave za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije iz obnovljivih virov energije

Vse spodbude za vašo naložbo:

76FS-PO19

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred pričetkom del

56PO16

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
1,3 + trimesečni EURIBOR

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let

76FS-PO19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Ne za soproizvodnjo iz pogonskih goriv

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del