Naprave za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije iz obnovljivih virov energije

Vse spodbude za vašo naložbo:

56PO16

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
1,3 + trimesečni EURIBOR

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let