Eko sklad je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji. V ta namen dodeljuje ugodne kredite občinam, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Občanom so na voljo subvencije za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb ter električna vozila, in ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda, učinkovite rabe vode in ravnanja z odpadki. Možna je pridobitev subvencije in kredita hkrati.

Obvestilo občanom, ki so vložili vlogo za subvencijo