Nadzor nad naložbami

Poročilo o terenskih ogledih energetskih svetovalcev mreže ENSVET naključno izbranih izvedenih naložb javnih pozivov Eko sklada

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) skladno za aktualnim poslovnim in finančnim načrtom in zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU na terenu preverja do 2 % naključno izbranih izvedenih naložb. Preverjane naložbe so izbrane znotraj javnih pozivov za ukrepe v učinkovito rabo in rabo obnovljivih virov energije v stavbah, za katere je bila nepovratna finančna spodbuda občanom (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) izplačana v izbranem letu. Preverjanje so izvedli energetski svetovalci, vključeni v mrežo ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada.

Poročilo o ogledih na terenu energetskih svetovalcev mreže ENSVET 2017