Energijska prenova obstoječih stavb

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen Ta namen vključuje

  • Izvedbo enega ali več ukrepov - izolacija fasade, stropa, strehe, tal, zamenjava oken, zunanje stavbno pohištvo, sodobni sistemi ogrevanja (toplotne črpalke za centralno ogrevanje, kurilne naprave na biomaso, toplotne postaje, sprejemniki sončne energije, prezračevanje, termostatski ventili in hidravlično uravnoteženje), sistem razsvetljave...

Kredit 60LS17

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo občine na območju Republike Slovenije za naložbe v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.Zaključek tega razpisa Velja do objave zaključka v Ur.l. RS