Eko sklad lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratnih sredstev za okolju prijazne avtobuse za javni potniški promet, električna vozila in skoraj nič-energijske stavbe družbenega pomena (šole, vrtce, telovadnice, knjižnice itd.).


Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad