Zunanje stavbno pohištvo

Vse spodbude za vašo naložbo:

82FS-PO20

Subvencija

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred zaključkom izvajanja del

82FS-PO20

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
RAL vgradnja

Višina spodbude
Do 20% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred zaključkom izvajanja del