Toplotna izolacija tal: Subvencija

Javni poziv Subvencija 110SUB-OBPO23

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Osebno, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije in, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv, in sicer:

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/ podstrešju,

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,

D - optimizacija sistema ogrevanja.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. 

Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
  • lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika/etažnega lastnika.

Upravičene osebe so tudi:

  • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna. 
PDF dokument

PDF dokument Zaprtje_110SUB-OBPO23.pdf

Odpri Prenesi 370kb
PDF dokument

PDF dokument 4.-12.-2023_110SUB-OBPO23---obrazec-Vloga_popravek.pdf

Odpri Prenesi 351kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 22kb
Word dokument

Word dokument Soglasje-in-pooblastilo.docx

Prenesi 54kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam-fasadnih-sistemov.pdf

Odpri Prenesi 204kb