Postavitev oziroma rekonstrukcija sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov

Vse spodbude za vašo naložbo:

60LS17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 1,0%

Višina kredita
do 85 % stroškov naložbe oz. največ 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred pričetkom del