Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Vse spodbude za vašo naložbo:

53SUB-EVPOL17

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih

Višina spodbude
100% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred izvedbo naložbe