Nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja: Subvencija

Javni poziv Subvencija 58SUB-MORS17

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Zaključen - UL. RS 61/2019

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni in neupravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017).

Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira (npr. ELENA), ne spadajo med upravičene stroške naložb. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Upravičeni strošek naložbe v energetsko prenovo je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije, ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se upravičeni stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino posameznih stavb.

Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni in neupravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017).

Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira (npr. ELENA), ne spadajo med upravičene stroške naložb. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Upravičeni strošek naložbe v energetsko prenovo je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije, ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se upravičeni stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino posameznih stavb.

Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni in neupravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017).

Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira (npr. ELENA), ne spadajo med upravičene stroške naložb. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Upravičeni strošek naložbe v energetsko prenovo je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije, ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se upravičeni stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino posameznih stavb.

PDF dokument

PDF dokument JP-58SUB-MORS17.pdf

Odpri Prenesi 222kb
PDF dokument

PDF dokument 58SUB-MORS17_Vloga.pdf

Odpri Prenesi 277kb