Naprave za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije iz obnovljivih virov energije

Vse spodbude za vašo naložbo:

82FS-PO20

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Ne za soproizvodnjo iz pogonskih goriv

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred zaključkom izvajanja del

82FS-PO20

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred zaključkom izvajanja del

60LS17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 1,0%

Višina kredita
do 85 % stroškov naložbe oz. največ 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred pričetkom del

60LS17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 1,0%

Višina kredita
do 85 % stroškov naložbe oz. največ 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred pričetkom del