Celovita prenova večstanovanjske stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s stranipodjetij za energetske storitve

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

Pilotni razpis energetsko pogodbeništvo

Subvencija

Subvencija za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah.

Pilotni razpis kredit v breme rezervnega sklada

Kredit

Kredit za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah. Kredit se poplačuje iz rezervnega sklada. Ob kreditu se dodeli subvencija (nepovratna sredstva) v višini 40-50 % priznanih stroškov naložbe.

Pilotni razpis kredit v breme rezervnega sklada

Subvencija

Subvencija za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah.