Postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin

Vse spodbude za vašo naložbo:

56PO16

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + 1,3 %

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let