Gradnja novih stavb skladno s 7. členom PURES

Vse spodbude za vašo naložbo: