Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž

Objavljeno 17.2.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž


Podroben opis delovnega mesta: OBLIKOVANJE PREDLOGOV IN PRIPRAVA GRADIV S PODROČJA DELA

SEKTORJA, OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, OPRAVLJANJE

ADMINISTRATIVNIH IN TEHNIČNIH NALOG VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC PRIPRAVA ANALIZ,

INFORMACIJ IN DRUGIH PODATKOV S PODROČJA DELA SEKTORJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH

NALOG PO NALOGU VODJE SEKTORJA IN DIREKTORJA. DELO OBSEGA ZLASTI AKTIVNO SODELOVANJE

V POSTOPKIH KADROVANJA IN ZAPOSLOVANJA (RAZPISI PROSTIH DELOVNIH MEST, PRIPRAVA POGODB

O ZAPOSLITVI, SKLEPOV O DOPUSTU, POSKUSNEM DELU, PRIJAVA/ODJAVA V ZAVAROVANJE, VODENJE

POSTOPKOV NAPREDOVANJA IDR.), SKRB ZA VSO POTREBNO KOORDINACIJO ZAPOSLITEV, PODPORA

KADROVSKI ADMINISTRACIJI, VODENJE KADROVSKIH EVIDENC (O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH, DELOVNI

DOBI, NAPREDOVANJIH, VARSTVU PRI DELU, MATIČNE KNJIGE, NAČRTA ZAPOSLOVANJA, IDR.),

UREJANJE DOKUMENTACIJE ZAPOSLENIH, PRIPRAVA KAKOVOSTNIH IN PRAVOČASNIH POROČIL,

PRIPRAVA PODATKOV ZA IZPLAČILO PLAČ, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIVA IN IZVEDBI SEJ

NADZORNEGA SVETA IDR.


Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 30. 12. 2023 Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PREDNOST BODO IMELI

KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI S KADROVSKEGA PODROČJA TER POZNAVANJA PROGRAMOV KADRIS IN

SAOP. ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST, SISTEMATIČNOST,

SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, NEKONFLIKTNOST.

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO ZA ZAPOSLITEV NA PRIJAVNEM OBRAZCU DOSTOPNEM NA POVEZAVI:

https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-svetovalec-eko-sklada-vsektorju-

za-splosne-zadeve-m TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI. NEPOPOLNE VLOGE

NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM

MESTU SVETOVALCA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 30 (BRUTO PLAČA JE 1.435,20

EUR).

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 1.435,20 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 17.2.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 20.2.2023

Rok za prijavo kandidatov: 6.3.2023

Word dokument

Word dokument Vloga za zaposlitev

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti