Kredit za okoljske naložbe občanov po fiksni obrestni meri 1 %

Objavljeno 13.4.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter
Pasica Ostalo

V petek, 12. 4. 2024, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS št. 32/2024 objavil še en nov Javni poziv 72OB24, namenjen kreditiranju okoljskih naložb občanov. Okoljske naložbe, za katere je mogoče pridobiti kredit Eko sklada po še ugodnejši obrestni meri kot do sedaj, in sicer po fiksni obrestni meri 1 %, zajemajo naslednje ukrepe: 

 • vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 • vgradnjo naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • vgradnjo naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 • zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • nakup električnih koles ali električnih motorjev,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • učinkovito rabo vodnih virov,
 • oskrbo s pitno vodo.

Drugi pogoji za dodeljevanje kreditnih sredstev so podobni kot na predhodnem javnem pozivu, razen najvišjega zneska dodeljenega kredita na posamezno vlogo, ki po novem znaša največ 100.000 EUR.

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajajo prek portala E-Uprava, kar je najhitrejši način oddaje vloge. Tako bodo vloge tudi hitreje obdelane.  

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti