Javno povabilo ponudnikom za predložitev ponudb za izbiro izvajalca rednega dodatnega strokovnega usposabljanja energetskih svetovalcev mreže ENSVET

Objava:

Oznaka: 360-12/2016-2


Status: Zaprt
Obvestilo: