Javni poziv 61SUB-LSKI19 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Objava:

Uradni list RS št. 17/19


Status: Odprt
Obvestilo:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture.
 
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.
 
V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa:
  • gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter
  • sisteme izposoje javnih koles.
 
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so občine, ki so investitorke v naložbe kolesarske infrastrukture in imajo sprejeto Celostno prometno strategijo, za naložbe uvedbe sistema izposoje javnih koles pa tudi sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.