Vabilo k oddaji ponudb za promocijo Eko sklada v okviru komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti na področju varstva okolja v letu 2018

Objava:
Status: Zaprt
Obvestilo: Obveščamo, da Eko sklad v letu 2019 ne bo več sofinanciral komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti preko vabila k oddaji ponudb za promocijo Eko sklada v okviru komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti. Predvidoma bomo te aktivnosti v letu 2019 sofinancirali preko javnih razpisov za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in podnebnimi spremembami na lokalni ravni.