Javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

Objava:

Uradni list RS št. 72/16


Status: Zaključen
Obvestilo:

Seznam odgovorov na prejeta vprašanja (zadnja sprememba 20.12.2016)

Rezultati

Eko sklad je novembra 2016 objavil Javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja, ki je bil namenjen podpori ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov na področjih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti s PM10 delci, ter trajnostnega razvoja in naložb v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. Na razpis je prispelo 21 vlog, od katerih jih je bilo 15 uvrščenih v ocenjevanje. V skupni vrednosti skoraj 200.000 EUR je bilo sofinanciranih 5 projektov naslednjih organizacij, ki so bili izvedeni med februarjem in novembrom 2017:

  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave: Od bencina k elektriki – predelava avta – pilotni projekt za mladino,
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Energetska pismenost – vzpostavitev spletne platforme za ozaveščanje, izobraževanje in promocijo URE in OVE,
  • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije: Spodbujanje trajnostnih prihodov pri obiskovanju naravnih območij v Sloveniji,
  • Planinska zveza Slovenije: Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin, in
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.