Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi: Subvencija

Javni poziv Subvencija Javni poziv 112SUB-OBPO24 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno v času uradnih ur, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več posameznimi deli, na celotnem območju Republike Slovenije in, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:

A - toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu,

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,

D - optimizacija sistema ogrevanja.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost v stavbah, zmanjšanje onesnaženosti zraka in s tem boljša kakovost zunanjega zraka. 

Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
  • lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika/etažnega lastnika.

 Upravičene osebe so tudi:

  • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
PDF dokument

PDF dokument 24.-5.-2024_Sprememba_besedila_Javnega_poziva_112SUB-OBPO24.pdf

Odpri Prenesi 517kb
PDF dokument

PDF dokument 112SUB-OBPO24---obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 311kb
Word dokument

Word dokument 112SUB-OBPO24---Soglasje-in-pooblastilo.docx

Prenesi 54kb
Excel preglednica

Excel preglednica 112SUB-OBPO24---Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 22kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam-fasadni-sistemi.pdf

Odpri Prenesi 204kb