Nakup stanovanja v novi ali skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

73SUB-sNESOB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
standard sNESRok za oddajo vloge
Pred pričetkom del