Nakup stanovanja v novi ali skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

73SUB-sNESOB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
standard sNES

Višina spodbude
do 150 EUR na m2

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del