Celovita obnova večstanovanjske stavbe: Subvencija

Javni poziv Subvencija Pilotni razpis krediti v breme rezervnega sklada

Rok za oddajo vloge 31.12.2021

Veljavnost poziva 31.12.2021

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada, poslana mora biti tudi elektronska verzija Naslov in uradne ure


PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis.pdf

Odpri Prenesi 282kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Priloga-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 269kb
PDF dokument

PDF dokument 3_Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 600kb
Word dokument

Word dokument 3_Obrazec-Vloga.docx

Prenesi 173kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 73kb
Excel preglednica

Excel preglednica 5_Obrazec-Finančni-podatki-o-naložbi.xlsx

Prenesi 133kb
PDF dokument

PDF dokument 6_Vzorec-Kreditne-pogodbe.pdf

Odpri Prenesi 305kb
Excel preglednica

Excel preglednica 7_Klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument 8_Označba-vloge.pdf

Odpri Prenesi 112kb