Aktualno obvestilo vlagateljem 74SUB

Objavljeno 6.12.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Spoštovani,

vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na posameznem javnem pozivu se pregledujejo po vrstnem redu glede na datum prispetja na Eko sklad. Če vaša vloga ni popolna, boste pozvani k dopolnitvi, če pa je popolna, boste prejeli odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Za vse vloge, ki pravočasno prispejo na Eko sklad in izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena.

Javni poziv 74SUB

Število prejetih vlog: 6.242

Trenutno v obdelavi vloge, prispele na dan: 14. 8. 2019

Številka zadnje obdelane vloge: 940

Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge. Prizadevamo si, da bi ta čas čim prej skrajšali.

INFORMACIJE

Na vaša vprašanja v zvezi z nepovratnimi sredstvi odgovarjamo po elektronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01 241 48 20.

Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti