Za namene poročanja in nakazovanja finančnih sredstev na podlagi 9. in 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l. RS, št. 96/14) so se vsi zavezanci dolžni registrirati. Za registracijo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca.

Kvalificirano digitalno potrdilo za poslovni subjekt lahko pridobite pri Ministrstvu za javno upravo SIGEN-CA, Halcom d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana ali Pošti Slovenije d.o.o. in so vpisana v register overiteljev digitalnih potrdil v RS, ki opravljajo storitev izdaje in upravljanja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za varno elektronsko poslovanje.

Registracijo podjetja lahko opravi tudi pooblaščenec na podlagi uradnega dopisa, podpisanega s strani zakonitega zastopnika zavezanca in vsebuje naslednje podatke:
- matično številko zavezanca,
- ime in priimek pooblaščenca,
- podatke iz kvalificiranega digitalnega potrdila pooblaščenca (za koga je potrdilo izdano, kdo ga je izdal, serijska števila in veljavnost).
Dopis pošljite na naslov Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, s pripisom "Registracija pooblaščenca - uredba".

Prijava/registracija s kvalificiranim digitalnim potrdilom