Dogodki in druge komunikacijske in izobraževalne aktivnosti

Splošno

Zbiranje predlogov za izvedbo dogodkov ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki jih izvajalci načrtujejo na prioritetnih vsebinskih področjih Eko sklada.